JIRA kredity

Roll credits...

Informácie o JIRA licencií

JIRA v7.3.0

Copyright © 2002 - 2017 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Použitie tohto produktu je podmienené podmienkami Atlassian End User Agreement, pokiaľ to nebolo špecifikované inak.

Tento produkt obsahuje software vyvinutý Apache Software Foundation.

Tento produkt taktiež obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

Tento produkt taktiež obsahuje kód napísaný treťou stranou.

Ďalšie informácie o tomto a inom kóde tretích strán obsiahnutých v tomto produkte, zahrňujúc príslušný copyright, právne a licenčné poznámky, sú dostupné v adresári "licencie" v inštalačnom adresári JIRA.

Informácie o Jira Plugin licencií

JIRA Service Desk Application v3.3.0

Copyright © 2002 - 2016 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Použitie tohoto pluginu sa riadi podmienkami Atlassian End User Agreement, ak v ňom nie je špecifikované inak.

Tento plugin obsahuje softvér vyvinutý Apache Software Foundation.

Tento plugin obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

Tento plugin obsahuje kód písaný inou treťou stranou.

Dodatočné informácie ohľadne týchto a ďalších častí kódu tretích strán obsiahnuté v tomto plugine, vrátane copyright-u, právnych a licenčných poznámok, sú dostupné v "licenses" adresáry vo vnútri pluginu.

JIRA Agile v7.3.0-DAILY20161214023053

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

Tento plugin obsahuje nasledujúce knižnice, ktoré spadajú pod licenciu GNU LGPL:

  • ColorPickerbyDHTMLGoodies.com(Unspecified)

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.